Olet täällä

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus
50,00 €

Jos olet opiskellut Savoniassa tai jossakin muussa korkeakoulussa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi (olet eronnut, opiskeluoikeusaika on päättynyt etkä ole valmistunut tai olet laiminlyönyt ilmoittautumisen), voit hakea opiskeluoikeuden palautusta.

Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos tutkinnostasi puuttuvia opintoja on enintään 60 opintopistettä tai YAMK-tutkinnosta enintään 30 opintopistettä.

Tarkemmat ohjeet http://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/erillishaku/opiskeluoikeuden-p...