Olet täällä

Tenttipalvelumaksu
40,00 €

Jos haluat suorittaa jonkin muun oppilaitoksen tentin Savoniassa, on sinun maksettava tenttipalvelumaksu. Ennen maksun suorittamista selvitä sekä omasta oppilaitoksestasi että Savoniasta, onko tentti mahdollista suorittaa Savoniassa.

Ilmoita kohdassa yhteyshenkilö Savoniassa sen henkilön nimi, jonka kanssa olet sopinut tentin suorittamisesta.