Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklat 13 ja 14
Laadittu 22.12.2016

1. Rekisterin pitäjä Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Y-tunnus 2629463-3
PL 6 (Microkatu 1), 70201 KUOPIO
(017) 255 6000, savonia@savonia.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Jaana Sillanpää
jaana.sillanpaa@savonia.fi
3. Rekisterin nimi Studystore – verkkokauppa
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriin tallennetaan tilaajan tiedot. Tietoja käytetään verkkokauppatuotteiden toimittamiseen ja maksujen välitykseen.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Tilaukseen liittyviä tietoja mm. tutkinto, tutkinto-ohjelma, valmistumisvuosi, tentti, oppilaitos.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan oma ilmoitus ja henkilötiedot Active Directory:stä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Laitteet ovat tietohallintokeskuksen lukitussa palvelinhuoneessa, tiedoista menee varmuuskopiot joka päivä.